Nauka i praca


Od 1986 roku właściciel serwisu samochodowego Auto-Test w Sosnowcu mgr inż. Andrzej Ruchniak posiada uprawienia do szkolenia uczniów w zawodzie mechanik/elektromechanik samochodowy. W naszym serwisie odbywa się praktyczna nauka zawodu, która trwa od 2 do 3 lat. Następnie ucznowie przystępują do egzaminu przed Komisją Branży Motoryzacyjnej przy Izbie Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Na przestrzeni ostatnich lat w naszym serwisie wyszkolono ok. 40 uczniów. Obecnie wielu z nich prowadzi własne serwisy samochodowe. Dodatkowo, mgr inż. Andrzej Ruchniak jest v-ce Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej przy IRoMiŚP w Katowicach oraz pełni funkcję v-ce prezesa (podstarszego) Cechu Rzemiosł Różnych w Sosnowcu, będąc jednocześnie przewodniczącym sekcji branży motoryzacyjnej. 

Zachęcamy rodziców i młodzież do współpracy w zakresie nauki zawodu.

http://www.cech-sosnowiec.pl/wykaz.php?b=motoryzacja 

http://www.ir.katowice.pl/web2/

prev next